ka | en
Company Slogan TODO

N დონიანი სისტემის არქიტექტურა

ავტორი: თამარ გურწიშვილი


კომპიუტერული უნარ-ჩვევებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო პორტალი

ავტორი: ხატია ქამუშაძე
თანაავტორები: ჯგუფი
საკვანძო სიტყვები: ელექრონული სწავლება, კომპიუტერული უნარები

სხვადასხვა სისტემებში რიცხვების გადაყვანის გამოყენებითი პროგრამის შექმნა

ავტორი: ბაჩანა ბერაძე
თანაავტორები: მარიამ გოგილაშვილი , დიმიტრი ამილახვარი
საკვანძო სიტყვები: თვლის სისტემები, რიცხვების გადაყვანა

მონაცემთა ბაზეში ინფორმაციის საძიებო სისტემის მოდელი

ავტორი: გიორგი ჭიჭინაძე


ზედაპირთა თანაკვეთა

ავტორი: ბექა ნიკოლაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ზედაპირთა, თანაკვეთა

განათების გავრცელების სიმულაცია რეალისტური გამოსახულების მისაღებად

ავტორი: ირაკლი ქოიავა
საკვანძო სიტყვები: კომპიუტერული გრაფიკა, ფიზიკური სიმულაცია, რენდერი

შიდა სატელეფონო სერვერი VoIP ტექნოლოგიის გამოყენებით

ავტორი: ლადო ყავლაშვილი


ODE და PDE მოდელების კომბინირება ავთვისებიანი სიმსივნის მათემატიკური მოდელის აგებისთვის პროლიფერაციის, მიგრაციის და ანგიოგენეზისის გათვალისწინებით და მისი პარალელური რიცხვითი სიმულაციია.

ავტორი: გიორგი ღუღუნიშვილი
თანაავტორები: მანანა ლორთქიფანიძე, ანა ცისკარიშვილი, ნინო ფცქიალაძე, რატი დევიძე, გიორგი ღუღუნიშვილი, გიორგი ყუფუნია


ფიზიკური უსაფრთხოება და მისი მხარდაჭერა

ავტორი: გურამ ოთარაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ინფორმაციული უსაფრთხოება, ფიზიკური უსაფრთხოება, რისკების აღმოჩენა, რისკების კონტროლი, რისკების შეფასება, შესაბამისი დოკუმენტაციების არსებობა, პასუხისმგებელი პირების დადგენა, გავრცელების არეალი, ეტაპობრივი ოპტიმიზაცია.

მონაცემთა ბაზები და ტურეტიზაცია

ავტორი: ტიგრან ბუდაღიანი
საკვანძო სიტყვები: მონაცემთა ბაზე, მოდელი

ტრაფიკისა და გამტარუნარიანობის მართვა ქსელებში

ავტორი: გერონტი მაისურაძე
საკვანძო სიტყვები: ტრაფიკი, VLan

ოპერაციულ მონაცეთა ანალიზი საფინანსო ინსტიტუტებისთვის Oracle-ის ტექნოლოგიების ბაზაზე

ავტორი: ელენა მარიამიძე


შიდა სატელეფონო სერვერი VoIP ტექნოლოგიის გამოყენებით

ავტორი: ლადო ყავლაშვილი
საკვანძო სიტყვები: IP ტელეფონი

ნეირონული ქსელების გამოყენება კრიპტოგრაფიულად მედეგი ფსევდოშემთხვევითი გენერატორის ასაგებად

ავტორი: ჯაბა გედენიძე


ღრუბლოვანი კომპუტინგის შეფასება - განსხვავება ტრადიციული IT აუთსორსინგთან

ავტორი: ივა უგულავა
საკვანძო სიტყვები: ღრუბლოვანი კომპიუტინგი, IT ოუთსორსინგი

ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვა

ავტორი: ლევან ცხადაია
საკვანძო სიტყვები: რისკი, რისკების მართვა, ინფორმაციული უსაფრთხოება

მონაცემთა დამუშავების ცენტრის არქიტექტურა და უსაფრთხოება

ავტორი: ირაკლი ადეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: მონაცემთა დამუშავები ცენტრი, უსაფრთხოება, არქიტექტურა

ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემა: სატრანსპორტო მარშრუტიზაციის ამოცანის ევრისტიკული ალგორითმები

ავტორი: გიორგი მარჯანიძე


ელექტრონული სამედიცინო ბარათები

ავტორი: მანანა კახოშვილი
თანაავტორები: ბაშარული ვამეხი,ბერიძე ვალერიანი,ნადირაძე ნინო,კელენჯერიძე თინიკო,ბერიძე ნინო,მაისურაძე ვახტანგი,მერაბიშვილი თენგიზ,რამიშვილი ვახტანგ
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული, სამედიცინო, ბარათები

საინფორმაციო პორტალის მობილური აპლიკაციის შემუშავების ტექნიკური ასპექტები

ავტორი: სოფიკო ჯიოშვილი


ნეირონული ქსელების გამოყენება სპამის ფილტრაციასა და ანტივირუსულ პროგრამებში

ავტორი: თამარ ბლიაძე
საკვანძო სიტყვები: ნეირონული ქსელები, სპამი, ხელოვნური ინტელექტი, სპამის ფილტრაცია, მეილი

აპლიკანტის ტემპერამენტისა და ხასიათის ტიპის გამოცნობა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით

ავტორი: ცირა ჯოჯუა
საკვანძო სიტყვები: აგენტები, სიმულაცია, ფაზიფიკაცია, ტემპერამენტი

ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემა: სატრანსპორტო მარშრუტიზაციის ჰიბრიდული ალგორითმები

ავტორი: ზურაბ კაციტაძე
საკვანძო სიტყვები: ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემა, სატრანსპორტო მარშრუტიზაცია, ალგორითმები

სტუდენტის ინდივიდუალური ცხრილის ფორმირების სისტემა

ავტორი: გიორგი მეგრელი
თანაავტორები: ირაკლი მინდორაშვილი, სანდრო მჭედლიშვილი, ირაკლი პაპავა
საკვანძო სიტყვები: სასწავლო პროცესის მართვა, ევრისტიკული ალგორითმი

გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი სისტემის აგების ზოგიერთ საკითხი მარშრუტიზაციის ამოცანებში

ავტორი: ნიკო ძნელაძე
თანაავტორები: ბექა ჭელიძე, მიხეილ ჭელიძე
საკვანძო სიტყვები: მარშრუტიზაცია, კომივოიაჟერი, დაყოფა

ქვანტური მონაცემთა ბაზის აგების თავისებურებები

ავტორი: ტარიელ წაქაძე


ვებ გვერდების კონტეტნ-მართვის სისტემა

ავტორი: მარიამი ჭუჭულაშვილი


ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შეფასება

ავტორი: გიორგი ადამოვი


პროდუქტის სიცოცხლის ციკლის და კორპორატიული პროდუქტიულობის გაუმჯობესება Qt-ის მეშვეობით.

ავტორი: ავთანდილ შარაბიძე


მრავალმომხმარებლიანი სოციალური თამაშების პლატფორმა

ავტორი: მორის ვარდუაშვილი


ანიზოტროპული დიფუზიის მოდელების შედარება

ავტორი: ვილიამ სააკიანი
თანაავტორები: ნოდარ გიკაშვილი, ბაქარ ანდღულაძე, ლადო ბარნოვი


ლეველ სეთის მეთოდი ადაპტურად სრულყოფილი ბადით

ავტორი: მარიამ ვარდიშვილი
თანაავტორები: ნათია დოლიაშვილი, მაკა ლაბაძე, ანა დოლიძე.


ტექსტურ მონაცემთა ბაზაში სემანტიკური ძებნის უზრუნველყოფა

ავტორი: გიორგი ბენდელიანი


მრავალრეჟიმიანი ძებნის ორობითი ხე

ავტორი: გიორგი შველიძე
საკვანძო სიტყვები: მონაცემთა სტრუქტურები, ძებნის ორობითი ხე

გადაწყვეტილების მიღების აგრეგირების ოპერატორები

ავტორი: გვანცა წულაია
საკვანძო სიტყვები: გადაწყვეტილების მიღების სისტემები, OWA-ს ტიპის ოპერატორები, დემპსტერ-შეიფერის სტრუქტურა

ქვანტური კომპიუტერული ტექნოლოგიების არქიტექტურული იპპლიკაცია

ავტორი: დავით ქადაგიშვილი


ათობითი რიცხვების გარდაქმნა თექვსმეტობითში და პირიქით

ავტორი: დიმიტრი ამილახვარი


კონტენტის მართვის ინსტრუმენტები ვებ პორტალისთვის

ავტორი: გიორგი კობახიძე


სხვადასხვა სისტემაში რიცხვების გადაყვანის გამოყენებითი პროგრამის შექმნა

ავტორი: მარიამ გოგილაშვილი
თანაავტორები: ბაჩანა ბერაძე,დიმიტრი ამილახვარი
საკვანძო სიტყვები: თვლის სისტემები, რიცხვების გადაყვანა

პროგრამული უზრუნველყოფის მდგრადობის სისტემები

ავტორი: ირაკლი ჯოჯუა
საკვანძო სიტყვები: პროგრამული, უზრუნველყოფის, მდგრადობის, სისტემები, უზრუნველყოფა, მდგრადობა, კოპილოტი, სისტემა, პოლისპეისი, ჰესკელი, C

დაკონფიგურირებისა და ქვექსელებად დაყოფის ასპექტები IPv6-ში

ავტორი: აკაკი ნავდარაშვილი
საკვანძო სიტყვები: არამდგრადი ჰოსტების ავტო რეკონფიგურაცია, ქსელური დონის უზრუნველყოფა, კვანძები

ქსელური Firewall-ების ეფექტურობის შეფასება და მათი შედარება DDOS შემოტევებისას

ავტორი: ანა ლიმ
საკვანძო სიტყვები: ქსელი, დაცვა, DDOS შეტევები, ქსელთაშორისი ეკრანი

ქსელში არსებული საფრთხეები (სნიფერების სახით) და მათგან თავის დაცვის გზები

ავტორი: სერგო ბერუაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ქსელი, პროგრამა, ხელსაწყო, თავდაცვა, სნიფერი

სივრცითი ელემენტის შემოტანა უჯრედის საშუალებით სიმსივნეს ზრდაზე იმუნური პასუხის აღმწერ ჩვეულებრივ დიფერენცია­ლურ განტოლებებიან მოდელში

ავტორი: გიორგი გაჩეჩილაძე
თანაავტორები: გიორგი გაბუნია, ქეთი გომიაშვილი, ქეთი კახიძე
საკვანძო სიტყვები: მათემატიკური მოდელირება, ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები, კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალურ განტოლებები, დიფუზია, იმუნური პასუხი, სიმსივნე, პარალელური გამოთვლები, რიცხვითი მეთოდები


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com